Lääkäriksi KYS:n päivystykseen

1. PÄIVYSTYKSEN VÄESTÖPOHJA JA RAKENNE, VUOSIKÄYNTIEN MÄÄRÄ. VUOROJEN RAKENNE JA KETÄ MILLOINKIN VUOROSSA, KUINKA VASTUU JAKAUTUU KIR/SIS/YLE/NEU/LAS/GYN? KONSULTAATIOT, KENELLE?

ERVA-alue n miljoona ihmistä, PSSHP 250 000. Päivystyskäynnit esh 45 000/vuosi, YLE-linja 18 000. Vuoroissa vuorokauden ajasta riippuen 1-3 akuuttilääkäriä, 1-2 sis/kir/neuro ja 1 pediatri. Kaikki muut erikoisalat konsultoitavissa. Päivystysalueella virka-aikana myös oma kardiologi ja kaksi geriatria. Naisten akuuttikeskus (naistentaudit ja synnyt) päivystää eri rakennuksessa. Akuuttilääkäri voi hoitaa kaikkia potilaita osaamisen/koulutuksensa rajoissa. Akuuttilääkäri vastaa ensihoidon konsultaatioihin.

2. VIIKKOTYÖMÄÄRÄN RAKENTAMINEN YKSILÖKOHTAISESTI. MENTOROINTI. MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOULUTUKSIIN. TALON SISÄISET KOULUTUKSET/SEMINAARIT JA TYÖNOHJAUS. VIIKOTTAIN?

Aikaisemmin oli käytössä yksilöllinen työvuorosuunnittelu (jokainen suunnittelee omat työvuoronsa), mutta ison lääkärivaihtuvuuden vuoksi on jouduttu palaamaan vanhaan työvuorosuunnittelumalliin. Listantekijälle ilmoitetaan toiveet/epätoiveet/koulutukset/muut poissaolot, joka laatii työvuorot. Viikkotyö on 38:15/vko, mutta myös 50-80% työaika mahdollinen. Koulutuksiin pääsee hyvin, mutta viikoittainen koulutuspäivä on toteutunut huonosti johtuen vähäisestä lääkärimäärästä. Joka torstai akuuttilääketieteen valtakunnallinen koulutus. Mahdollisuus osallistua sisätautien, neurologian ja kirurgian aamumeetingeihin.

3. VOIKO PÄIVYSTYKSIEN VÄLILLÄ MAJOITTUA (SAIRAALAN LÄHELLÄ) HANKKIMATTA PITKÄAIKAISTA ASUNTOA KUOPIOSTA?

Esimerkiksi päivystävän lääkärin lepohuoneessa päivystyspoliklinikan alakerrassa voi majoittua työvuorojen välillä. KYSillä on käytössä ns. vierashuoneita, eli kalustettuja asuntoja mm. erikoistuville lääkäreille ja päivystyksiä tekeville lääkäreille.

4. JOS HALUAA KOKONAAN MUUTTAA KUOPIOON, ONKO KYS:LLA MAHDOLLISUUTTA AUTTAA ASUNNON HANKINNASSA? ONKO JULKISILLA LIIKKUMISTA TUETTU TYÖPAIKAN PUOLESTA? ONKO OMAA KUNTOSALIA TAI YHTEISTYÖSOPIMUSTA JONKIN MUUN KUNTOSALIN KANSSA?

KYSin yhteistyökumppani (ainakin vielä toistaiseksi) on kiinteistö-KYS, jonka kautta on mahdollisuus saada keskihintainen vuokra-asunto nopeallakin aikataululla. Tarjontaa ja tarkempia tietoja pääsee katsomaan täältä: https://www.kiinteisto-kys.fi/. KYSin henkilöstön saamaa e-passi etuutta (70 €/vuosi) voi käyttää bussikorttiin ladattavien matkojen maksamiseen. KYSillä on oma kuntosali lähellä Puijonsairaalaa Puijonlaaksossa. Salimaksu on henkilökunnalta 19 €/kk.

5. MAHDOLLISUUS TUTKIMUSTYÖHÖN?

Tutkimustyöhön kannustetaan. Päivystysalueella on tällä hetkellä menossa mm rytmihäiriötutkimuksia yhteistyössä kardiologian kanssa, tutkimusryhmässä on noin kymmenen lääketieteen kandidaattia tekemässä syventäviä opintoja tai väitöskirjaa.

6. YHTEISTYÖ ENSIHOIDON KANSSA? MITEN ENSIHOIDON REUNAKOULUTUSJAKSOA PÄÄSEE SUORITTAMAAN?

Ensihoito kuuluu päivystyksen kanssa samaan palvelukeskukseen. Yhteistyö kliinisessä työssä on päivittäistä. Ensihoitojaksolle (1kk) pääsevät loppuvaiheen erikoistuvat. Jakso pitää sisällään tutustumisen hätäkeskukseen, siiirto- ja hoitoyksiköiden toimintaan sekä ensihoitolääkärin työhön.

7. YHTEISTYÖ HOITAJIEN KANSSA? ONKO YHTEISIÄ KOULUTUKSIA TAI KOKOUKSIA? TYÖPAIKAN YHTEISIÄ TAPAHTUMIA? REKRYTOIDAANKO MYÖS HOITAJIA (TÄMÄ ERITYISESTI KIINNOSTAA LÄÄKÄRI/HOITAJA PARISKUNTIA, JOTTA MOLEMMILLE TYÖPAIKKA).

Yhteistyö hoitajien kanssa on tiivistä. Akuuttilääkärit ovat erityisesti päivystyksen hoitohenkilökunnan mielestä erittäin tärkeitä päivystyksen toiminnalle. Säännöllisiä kokouksia lääkäreiden ja hoitajien kesken ei ole lukuun ottamatta osastotunteja. Kokeneemmat akuuttilääkärit ovat luonnollisesti mukana päivystyksen työryhmissä (lääkehoito, triage ym), mutta tällä hetkellä molemmat erikoislääkärit ovat virkavapaalla. Sairaanhoitajia rekrytoidaan jatkuvasti sijaisuuksiin ja säännöllisesti myös vakituisiin toimiin. Tarve vaihtelee hieman, mutta erityisesti kirurgian ja sisätautien vuodeosastot ovat varmoja työllistäjiä läpi vuoden.

Haemme akuuttilääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä, 5 vsk suorittaneita kandidaatteja sekä päivystyksestä kiinnostuneita lääkäreitä KYS päivystykseen.

Ota yhteyttä Tero Martikainen tero.martikainen@kuh.fi