Intresseanmälan som resursinom vården/lisäresurssiksi hoitoalalle

Med anledning av den rådande coronapandemin förbereder vi oss för en eventuell tillspetsad situation och ett ökat behov av vårdpersonal vid Vasa centralsjukhus. Vi arbetar för att vid behov kunna ta emot en stor mängd patienter med Covid-19 och kartlägger därför tillgången på yrkeskunnig personal inom hälso- och sjukvård. Vill du som är läkare, sjukskötare, röntgenskötare eller närvårdare hjälpa oss och bidra med din kompetens? Vi välkomnar även 4:de och 5:te årets medicinekandidater och studerande inom vårdbranschen som avlagt minst 140 sp. Vikariatens längd kan variera.

Din kunskap är viktig och vi är tacksamma för alla som vill ställa upp. Tillsammans skapar vi en säker och trygg vård.

Om du är intresserad, lämna in din ansökan via Kuntarekry:
https://www.kuntarekry.fi/se/jobbar/intresseanmalan-som-extra-resurs-inom-varden-vshp-00-1-20-1/

———

Vaasan keskussairaalassa valmistaudutaan kasvavaan hoitohenkilöstön tarpeeseen siltä varalta, että vallitseva koronapandemian tilanne kärjistyy. Teemme töitä sen eteen, että voimme tarvittaessa ottaa vastaan suuren määrän Covid 19-tautiin sairastuneita, ja tästä syystä kartoitamme mahdollisuuksia saada ammattitaitoista terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöä. Haluatko sinä lääkäri, sairaanhoitaja, röntgenhoitaja tai lähihoitaja, auttaa meitä tarjoamalla ammattitaitoasi? Tervetulleita ovat myös 4. ja 5. vuoden lääketieteen kandidaatit ja vähintään 140 op suorittaneet hoitoalan opiskelijat. Sijaisuuden pituus voi vaihdella.

Osaamisesi on tärkeää ja olemme kiitollisia kaikille, jotka haluavat olla avuksi. Luodaan yhdessä taattua ja turvallista hoitoa.

Jos olet kiinnostunut, niin laita hakemus Kuntarekryn kautta:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kiinnostuksen-ilmaisu-lisaresurssiksi-hoitoalalle-vshp-00-1-20/