Lääkäriksi KeuSoteen!

Faktat Keusotesta eli Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymästä:

 • Kuusi jäsenkuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, ja n. 200 000 asukasta.
 • Meille pääsee kätevästi, tulipa töihin omalla kulkuvälineellä tai julkisen liikenteen avulla. Alle tunnin työmatkan päässä sijaitsee niin Helsinki, kuin Hämeenlinna ja Lahti.
 • 10 terveysasemaa, 5 terveyskeskussairaalaa, alueellinen kotisairaala, vaativaa kuntoutusta tarjoava kuntoutussairaala. Kolme kiirevastaanoton toimipistettä virka-ajan ulkopuolella avoinna Mäntsälässä, Järvenpäässä ja Nurmijärvellä. Ei yöpäivystystä. Lisäksi useita neuvoloita ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ja kotihoidon toimipisteitä.
 • Kuntayhtymässä työskentelee noin 160 lääkäriä.
 • Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, joka paranee osaamisen ja kokemuksen karttuessa.

 Terveyskeskustyötä voit tehdä

Vastaanotoilla

 • Moniammatillista tiimityötä etä- ja läsnävastaanoton keinoin.
 • Osittainen etätyö on mahdollista.
 • Osa työpanoksesta voidaan jakaa neuvola- koulu- tai opiskelijaterveydenhuoltoon. Myös muuta oheistyötä voidaan järjestää.

Vuodeosastoilla

 • Normaalia osastotyötä: kierrot, omaispalaverit, kuntoutuskokoukset, moniammatillinen työskentely.

Kotihoidossa

 • Oman tiimin geriatristen potilaiden hoito moniammatillisen tiimin osana: säännölliset potilaiden geriatriset arviot, akuuttiasioiden hoito, konsultaatiot ja tarvittavien todistusten laadinta. Vastaanotot toteutetaan sekä kotikäynteinä että vastaanottokäynteinä. Muistisairausdiagnostiikka kuuluu osana kotihoidon lääkärin toimenkuvaan. Osa-aikatyöt mahdollisia, liukuva työaika ja osittainen etätöiden mahdollisuus.

Kuntoutuskeskuksessa

 • Kiljavan sairaala siirtyi Keusotelle 1.1.2021 ja tarjoaa vaativaa kuntoutusta fysiatrisille, neurologisille ja geriatrisille kuntoutuspotilaille neljällä eri osastolla.
 • Kiljavalta löytyy geriatrian, fysiatrian ja neurologian erikoislääkäreiden lisäksi koulutusvirkoja lääkäreille.

Koulutus

 • Koulutussopimus yleislääketieteen, geriatrian (2 v 6 kk) ja fysiatrian (12 kk) erikoisaloille Helsingin yliopiston kanssa, eli meillä voit tehdä paitsi tk-palvelua, myös esh-palvelua samalla työnantajalla lomien katkeamatta
 • Säännölliset toimipaikkakoulutukset kaikille viikottain, etäosallistuminen onnistuu kaikkialta. Lisäksi järjestämme yekeille viikoittaiset omat ryhmäkoulutukset ja henkilökohtaisen ohjauksen, erikoistuville kuukausittaiset seminaarit ja henkilökohtainen ohjauksen.
 • Sairaalapalvelut onnistuvat Hyvinkään sairaalassa ns. koulutusputkessa yle-erikoistuville räätälöidyissä ylimääräisissä viroissa.

Muuta tärkeää

Keusote kannustaa tutkimustyöhön, olemme osa AkaTK-verkostoa ja kuntayhtymässä on myös oma tutkimuksen ja kehittämisen yksikkö.

Valmisteilla on laaja tietoallas, jonka pohjalta kuntayhtymän sisältä löytyy varmasti kiinnostavia tutkimuskohteita, ja meillä on tarjota myös tutkimukseen ohjausta.

Yhteistyö hoitajien ja muiden ammattiryhmien kanssa on keskeinen osa toimintatapaamme. Työpäivät alkavat yhteisillä pystypalavereilla ja eri ammattiryhmien yhteisiä kokouksia ja koulutuksia on viikoittain. Keusotella on jatkuva rekrytointitarve myös sairaanhoitajille ja kuntoutusalan ammattilaisille (fysioterapia, toiminta- ja puheterapia).

Päivystäminen on mahdollista Järvenpään ja Nurmijärven tehostetun kiirevastaanoton pisteissä iltaisin ja viikonloppuisin. Päivystysajan korvaus maksetaan Lääkärisopimuksen mukaisena. Lisäksi virka-ajan ulkopuolista työtä voi tehdä halutessaan etätyönä ja saada siitä Lääkärisopimuksen mukaisen prosenttikorotuksen palkkaansa, mutta velvollisuutta tähän ei ole.

Ota yhteyttä jos kiinnostuit! Koulutusylilääkärimme on Aino Joensuu, aino.joensuu@keusote.fi, tai suoraan toivomasi työskentelykunnan ylilääkäriin, https://www.keski-uudenmaansote.fi/rekrytointi3/laakarirekry/