Lääkäreitä Porvoon Sairaalaan päivystykseen!

1. Päivystyksen väestöpohja -ja rakenne, vuosikäyntien määrä. Vuorojen rakenne ja ketä milloinkin vuorossa, kuinka vastuu jakautuu kir/sis/yle/neu/las/gyn? Konsultaatiot, kenelle?

Porvoon sairaanhoitoalueen väestöpohja on reilut 100 000 ja kasvussa, olemme muuttovoittoalue.

Vuodessa käyntejä on yhteensä n 30 000, joista suurin osa ESH käyntejä. Päivystyksen omat lääkärit tekevät työtä kahdessa vuorossa (kandit) tai kolmessa (LL ja eteenpäin). Kaksivuorotyössä tehdään ns. streamingvuoroja, joita saavat tehdä myös 4. ja 5. vuosikurssin oikeuksin varustetut kandit. Linjoja on jakamaton konservatiivinen (SIS), jakamaton operatiivinen (KIR) ja perusterveydenhuollon (YLE). Klo 8/9-22 on kaksi streaminglääkäriä, jotka katsovat kaikkia potilaita siellä missä eniten tarvitaan ja auttavat hoitajia hoidon tarpeen arviossa. Yleensä konservatiivisia potilaita on eniten, mutta joskus kirurgisia tai pth tasoisia.

Etupäivystäjiä on yksi operatiivinen ja yksi konservatiivinen ja nämä on miehitetty 24 h. YLE-linja on auki arkisin klo 16-22 ja viikonloppuisin 9-22. Näitä vuoroja tekee osin oma rinki (pääsee mukaan, vähintään 5 vkrs:n oikeudet), osa on ostopalveluna ja YLE ringillä erilainen palkkaus. Ppkl työskentelevät lääkärit tällä hetkellä tekevät pääosin streaming vuoroja (LK, LL) ja konservatiivista etupäivystystä (LL) sekä kiertävät tehovalvontaa (LL) seniorin kanssa.

Konsultaatiot menevät kokemuksen ja potilaan vaivan mukaan, mutta LK tasoiset streaminglääkärit konsultoivat päiväaikaan ensisijiaisesti ppkl omaa senioria (akuuttilääkäri) tai päivystysaikaan etu- tai takapäivystäjiä. Psykiatrialla on 24 h läsnäolopäivystys myös, lasten- ja naistentaudeilla ei ole päivystystä kuin virka aikaan, sama koskee KNK- ja silmäpotilaita. Anestesialääkärit päivystävät 24 h ja vastaavat tehovalvonnasta virka-ajan ulkopuolella. Tietyistä potilasryhmistä konsultoidaan suoraan HYKS päivystäjiä.

Talon omat seniorit ovat kaikki mukavaa ja rentoa porukka ja aina saa ystävällisen vastauksen. Kuvannuksia ja labraa saa laajasti ympäri vuorokauden. Kaikenlaisia itsensä etsijöitä, akuuttilääketieteeseen hurahtaneita, YEK sairaalapalveluita tekeviä, reunojen tekijöitä, amanuensseja, päivystysrinkiläisiä, ketä vaan odotamme innolla. Varsinkin syksyyn 2021 ja siitä eteenpäin etsimme nyt sekä luonnollisesti päivystysrinkeihin jatkuvalla rekryllä.

2. Viikkotyömäärän rakentaminen yksilökohtaisesti. Mentorointi. Mahdollisuus päästä koulutuksiin. Talon sisäiset koulutukset/seminaarit ja työnohjaus. Viikoittain?

Muiden päivystysten tapaan olemassa olevista vuoroista voidaan rakentaa juuri sellainen kokonaisuus kuin on tarpeen ihan millä vaan prosentilla. Viikkotyö oletus KAIKKINEEN ppkl omille lääkäreille 100% työpanoksella suunnitellaan n 38-40 h. Halutessaan saa varata lisää työvuoroja, mutta yritetään huolehtia, että pysytään työaikalain puitteissa ja keskimäärin alle 48 h viikkotunneissa.

Porvoon päivystysalue on voimakkaassa kehityksessä ja virallista mentorointiohjelmaa ei ole, mutta nimetyt mentorit kyllä sekä ovet on auki joka päivä keskusteluja varten. Työnohjausta saa pyytäessä, ei ole rutiinina järjestetty (paitsi mitä nyt työnohjaamme toinen toisiamme). Akuuttilääketieteen erikoistuvien viikkokoulutus on klo 8-12 joka torstai sisältäen luentoa ja hands on/interaktiivista pienryhmää.

Akuuttilääkäriksi aikoville osallistuminen taataan, muut saavat osallistua osittain, mutta useimmiten on aika hyvin päässeet melkein kaikki ainakin osaan ohjelmaa mukaan. Lisäksi perjantaisin on koko talon staff-meeting klo 8.15 ja muina päivinä muiden erikoisalojen aamupalavereja. Röntgen-meeting on aamuisin, johon osallistuminen koulutuksellisen aspektin vuoksi on suotavaa. Koulutuksiin on päässyt hyvin ja niihin on jopa ohjelmoitu (suostumuksella) työnantajalähtöisesti 🙂 Ylilääkäri on pedagogiaan hurahtanut

3. Onko päivystysvuorojen välillä mahdollista majoittua (sairaalan lähellä) ilman pitkäaikaista asuntoa paikkakunnalta?

Sairaalalla on päivystyskämppiä ja ylilääkärin huoneessa vuodesohva.

4. Jos haluaa kokonaan muuttaa paikkakunnalle, onko sairaalalla/sotella mahdollisuutta auttaa asunnon hankinnassa? Onko julkisilla liikkumista tuettu työpaikan puolesta? Onko sairaalalla oma kuntosali tai yhteistyösopimusta jonkin muun kuntosalin kanssa?

Pystytään asunnon kanssa jeesaamaan. HUS bussi kulkee aamuisin sairaalalle ja iltapäivällä takaisin Helsingistä ja Espoosta kahta eri reittiä. Sairaalalta löytyy kuntosali.

5. Mahdollisuus tutkimustyöhön?

Tällä hetkellä päivystyksessä ei ole omaa tutkimustoimintaa, mutta tähän tuetaan

6. Yhteistyö ensihoidon kanssa? Miten ensihoidon reunakoulutusjaksoa pääsee suorittamaan?

Ensihoidon vastuulääkärin virka on osa päivsytysalueen virkapohjia, mutta toiminta on jo pitkään ollut HUS tasoista. Ensihoidon jaksoa pääsee suorittamaan HUS Akuutin tyylisellä mallilla, jossa kuljetaan erilaisten yksiköiden mukana ja tehdään teoreettinen koulutus. Samalla työskennellään ppkl ja erityisesti keskitytään peruselintoimintojen hoitoon. Varsinaisia ensihoitolääkärin tehtäviä ei sisälly. Jakso on kuitenkin suositeltava vasta anestesiajakson jälkeen.

7. Yhteistyö hoitajien kanssa? Onko yhteisiä koulutuksia tai kokouksia? Työpaikan yhteisiä tapahtumia? Rekrytoidanko myös hoitajia (tämä erityisesti kiinnostaa lääkäri/hoitaja pariskuntia, jotta molemmille työpaikka).

Meillä on todella ihanat hoitajat❤️ Kehittämistä tehdään yhdessä. Koronan takia on koulutukset isolla porukalla olleet aika tauolla, mutta yhteistä simulaatiokoulutusta on (elvytys, COVID potilaan intubaatio) ja jatkossa tätä on tarkoitus lisätä, kun saamme oman opetushoitajan.

Ei kun rohkeasti ottamaan yhteyttä anna.meuronen@hus.fi