Lääkäreitä Satasairaalaan

1. PÄIVYSTYKSEN VÄESTÖPOHJA, RAKENNE & VUOSIKÄYNTIEN MÄÄRÄ SEKÄ VUOROJEN RAKENNE?

Väestöpohja 220.000

Operatiivinen linja (kirurgia, päivystysaikana KNK, silmät (ei leikkaustoimintaa, silmälääkäripäivystys TYKS), Konservatiivinen linja (sisätaudit, neurologia), sekä muut (käytännössä yleislääketieteen osaamista vaativia potilaita).

Triage hoitajavetoinen, 3-4 hoitajaa ottaa vastaan käveleviä potilaita ennen lääkärin vastaanottoa, triagelääkäri tukee hoitajia. Ambulanssitriage käytössä.

Vuosikäyntejä 52.000, joista n. 16.000 ambulanssilla. Oper- ja kons-linjat molemmat n. 11.000 käyntiä / vuosi, muut siis n. 30.000. Lapsille oma erillinen päivystys. Kaikki oleelliset erikoisalat päivystävät sairaalassa (kir, sis, gyn, las, ane, teho, rtg) 24/7

116117 tulossa käyttöön nyt keväällä käyttöön, oletus että käyntimäärä vähenee jonkin verran

Vuorot pääosin 8-16, 16-22-24, 22-08. Päivävuorossa oper ja kons 1-2, muut 3; iltavuorossa samoin + ruuhkanpurkajat ja yövuorossa oper ja kons omat ja muut 2 lääkäriä. Päivystysosaston osalta vastuu jakautuu potilaan erikoisalan mukaan.

2. VIIKKOTYÖMÄÄRÄN RAKENTAMINEN? MENTOROINTI, TYÖNOHJAUS, KOULUTUKSET?

Viikkotyömäärä rakennetaan toiveiden mukaan tiettyjen reunaehtojen mukaisesti (työaikalaki sitten aikanaan miten sitä sovelletaan; tasapuolisuus vuorojen osalta yms)

Jokaisessa vuorossa on muu-linjalla aina valmis lääkäri tai kaksi, lisäksi omat vakinaiset lääkärit työskentelevät usein miten päivävuorossa

Työnohjausta on hankittu omille lääkäreille sopimuksen ja tarpeen ja oman halun mukaan.

Koulutukset pyörivät akuuttilääketieteen osalta TYKS:n kanssa yhdessä (1 to-päivä / kk tällä hetkellä), oma koulutuslääkäri on. Akuuttilääketieteen koulutusoikeus on. Ulkoisiin koulutuksiin on mahdollisuus virkasuhteisella vakituisella lääkärillä, keikkalaisten koulutuksia ei järjestetä. Joka kevät on 2pv koulutus kesälääkäreille ja kesällä myös yhteisiä tilaisuuksia, mm. viime kesänä tenniskurssi, Satakunnan lääkäripäivä jazzien yhteydessä ym joihin myös kesälääkärit pääsevät.

Myös muille työntekijöille kuin akuuttierikoistuville viikottainen aamumeetingkoulutus, lisäksi pari kertaa lukukaudessa myös erillisiä koulutuksia koko päivystyksessä toimivalle lääkäriporukalle. Lääkäreille on el-tutorit, lisäksi meillä saa tehtyä myös 3 kk terveyskeskuspalveluita muiden YEK-palveluiden lisäksi ja heillä on yleislääketieteen erikoislääkäri ohjaajana.

3. VOIKO PÄIVYSTYKSIEN VÄLILLÄ MAJOITTUA (SAIRAALAN LÄHELLÄ) HANKKIMATTA PITKÄAIKAISTA ASUNTOA PORISTA?

Yöpymisten kanssa avustetaan kyllä.

4. JOS HALUAA MUUTTAA PORIIN, ONKO SAIRAALALLA MAHDOLLISUUTTA AUTTAA ASUNNON HANKINNASSA? LIIKKUMINEN KAUPUNGISSA? ONKO SAIRAALALLA OMAA KUNTOSALIA?

Sairaalassa on oma kuntosali. Asunnon hankinnassa avustetaan, mutta Porissa on tarjolla asuntoja kyllä.

5. MAHDOLLISUUS TUTKIMUSTYÖHÖN?

On, ja sairaalan lääkärit ovat myös väitöskirjoja tehneet työskennellessään Satasairaalassa. Ensisijainen yhteistyöyliopisto on Turku, mutta Tampereen kanssa on myös väitöskirjoja tehty.

6. YHTEISTYÖ ENSIHOIDON KANSSA? MITEN ENSIHOIDON REUNAKOULUTUSJAKSOA PÄÄSEE SUORITTAMAAN?

Pääsee sopimuksen mukaan, tehohoitojakso käytävä ennen ensihoidon lääkäriyksikössä työskentelyä.

7. YHTEISTYÖ HOITAJIEN KANSSA? ONKO YHTEISIÄ KOULUTUKSIA TAI KOKOUKSIA? TYÖPAIKAN YHTEISIÄ TAPAHTUMIA? REKRYTOIDAANKO
MYÖS HOITAJIA?

Hoitajia rekrytoidaan kyllä. Yhteisiä koulutuksia on satunnaisesti. Työpaikan yhteisiä tapahtumia ovat mm. perhepäivät, talvipäivät yms. Kesälääkäreille on omat tapahtumat.

8. LÄÄKÄREITÄ SATASAIRAALAAN

Satasairaalan väestöpohja on 220 000 ihmistä ja päivystyksessä on operatiivinen linja (kirurgia, päivystysaikana KNK, silmät (ei leikkaustoimintaa, silmälääkäripäivystys TYKS), Konservatiivinen linja (sisätaudit, neurologia), sekä muut (käytännössä yleislääketieteen osaamista vaativia potilaita).

Triage hoitajavetoinen, 3-4 hoitajaa ottaa vastaan käveleviä potilaita ennen lääkärin vastaanottoa, triagelääkäri tukee hoitajia. Ambulanssitriage käytössä.

Normaalina aiakana vuosikäyntejä 52.000, joista n. 16.000 ambulanssilla. Oper- ja kons-linjat molemmat n. 11.000 käyntiä / vuosi, muut siis n. 30.000. Lapsille oma erillinen päivystys. Kaikki oleelliset erikoisalat päivystävät sairaalassa (kir, sis, gyn, las, ane, teho, rtg) 24/7

116117 tulossa käyttöön nyt keväällä käyttöön, oletus että käyntimäärä vähenee jonkin verran
Vuorot pääosin 8-16, 16-22-24, 22-08. Päivävuorossa oper ja kons 1-2, muut 3; iltavuorossa samoin + ruuhkanpurkajat ja yövuorossa oper ja kons omat ja muut 2 lääkäriä. Päivystysosaston osalta vastuu jakautuu potilaan erikoisalan mukaan.

Tervetuloa amanuenssiksi, kesätöihin tai erikoistumaan!

Ota yhteyttä Vesa Lund Vesa.lund@satasairaala.fi