Lääkäriksi Keski-Suomen Keskussairaalan päivystykseen!

1. PÄIVYSTYKSEN VÄESTÖPOHJA, RAKENNE & VUOSIKÄYNTIEN MÄÄRÄ SEKÄ VUOROJEN RAKENNE?

Väestöpohja on 250 000 asukasta, päivystyskäyntejä noin 75 000 vuodessa, STM:n Päivystysasetuksen mukainen laajan päivystyksen yksikkö. Perusterveydenhuollon/yleislääketieteen käyntien osuus noin 50 %.

Päivystyksessä on neljä varsinaista hoitoryhmää: YLE nopea linja (lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot), konservatiivinen (SIS, NEU, ONK,
KEUHKOSAIRAUDET, YLE KONS), operatiivinen (KIR, KNK, YLE OPER) ja lastentaudit. Lisäksi hoitajavetoinen akuuttipsykiatrian tiimi 24/7, terveydenhuollon sosiaalityöntekijä päivittäin paikalla, virka-aikana paikalla myös päihdesairaanhoitaja ja päivystyksen oma geriatri. Naistentautien päivystys toimii synnytysyksikön yhteydessä, naistentautien potilaat ohjataan pääsääntöisesti sinne, tarvittaessa gynekologi tulee paikan päälle päivystykseen. Päivystyksen prosessit ja toimintamalli tullaan uudistamaan täysin tulevan vuoden aikana. Tavoitteena on akuuttilääkärijohtoinen päivystys, jossa lääkärit tekevät työtä ensisijaisesti akuuttilääkärin johtamissa tiimeissä ja
samalla luovutaan erikoisalakohtaisista ”listoista”. Toimintamallin uudistus toteutetaan Sairaala Novaan muuton yhteydessä, ajankohta loppuvuosi 2020.

Nykyinen työnjakomalli:

Yleislääketiede:
Arkisin klo 16-22, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 8-22: 2 x YLE Nopean linjan lääkäri + 2 x YLE, 1x puhelinlääkäri,
vuorot 6-8 h; öisin klo 22-08: 1-2 yleislääkäriä
Jyväskylän kaupungin lääkäreillä päivystysvelvollisuus

Kirurgia:
Arkisin klo 8-22: 2 lääkäriä, toinen voi olla akuuttilääkäri, viikonloppuisin ja öisin 1 päivystävä lääkäri, talossa
myös leikkaussalipäivystäjä, lisäksi 1-2 takapäivystäjää

Sisätaudit:
Arkisin klo 8-22 1-2 lääkäriä, toinen voi olla akuuttilääkäri, viikonloppuisin 1 lääkäri, lisäksi aina virka-ajan ulkopuolella sisätautien erikoislääkäri takapäivystäjänä + kardiologi hätätyövalmiudessa

Lastentaudit:
Talossa 1 päivystävä lastenlääkäri, jos hän on erikoistuva lääkäri, erikoislääkäri takapäivystäjänä. Lastentautien jakson tehneet akuuttilääkärit voivat tehdä halutessaan myös lastentautien päivystyksiä.

Ns. erikoisalapäivystys: NEU, KEU, ONK:
Akuuttilääkärit vastaavat neurologian, keuhkosairauksien, syöpätautien ja KNK-tautien potilaiden hoidosta. Päivystyspoliklinikalla on virka-aikana paikalla akuuttilääketieteen kliininen opettaja, joka toimii kaikkien päivystyspoliklinikalla toimivien erikoistuvien lääkäreiden senioritukena. Neurologian ja KNK:n erikoisaloilla erikoislääkärin takapäivystys aina virka-ajan ulkopuolella, syöpätaudeilla takapäivystys viikonloppu- ja pyhäpäivinä.

Muut päivystyspisteet:
  • Anestesiologia: 2 päivystäjää aina paikan päällä (aktiivipäivystys)
  • Radiologia: 2 päivystäjää (vapaamuotoinen päivystys)
  • Psykiatria: 2 päivystäjää (vapaamuotoinen päivystys)

2. VIIKKOTYÖMÄÄRÄN RAKENTAMINEN? MENTOROINTI, TYÖNOHJAUS, KOULUTUKSET?

Akuuttilääkärin työvelvoite on 34h viikossa, josta keskimäärin 28h sijoittuu päivystysajalle. Kaikille yhteinen 6 h koulutuspäivä kerran viikossa (torstaisin). Työvuorot suunnitellaan yksilöllisesti toiveita kuunnellen, erilaiset työaikamuodot ovat mahdollisia. KSSHP järjestää paljon omia koulutustilaisuuksia, lisäksi mahdollisuus päästä ulkopuolisiin koulutuksiin. Työnohjausta on saatavilla sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksena. Jokaiselle erikoistuvalle nimetty tutor.

3. VOIKO PÄIVYSTYKSIEN VÄLILLÄ MAJOITTUA (SAIRAALAN LÄHELLÄ) HANKKIMATTA PITKÄAIKAISTA ASUNTOA JYVÄSKYLÄSTÄ?

Sairaanhoitopiirillä ei ole omia asuntoja, mutta potilashotellista voi tiedustella yöpymismahdollisuutta. Kaupungissa on myös muita edullisia majoitusvaihtoehtoja.

4. JOS HALUAA MUUTTAA JYVÄSKYLÄÄN, ONKO KSSHP:LLA MAHDOLLISUUTTA AUTTAA ASUNNON HANKINNASSA? LIIKKUMINEN KAUPUNGISSA? ONKO SAIRAALALLA OMAA KUNTOSALIA?

Jyväskylässä on tarjolla paljon erilaisia vuokra-asuntoja ja yleensä asunto löytyy helposti, tarvittaessa muualta tulevaa työntekijää voidaan auttaa asunnon löytämisessä. Keskussairaalaan pääsee kohtalaisen hyvin linja-autolla eri puolilta kaupunkia. Sairaanhoitopiirillä on oma, hyvin varustettu kuntosali.

5. MAHDOLLISUUS TUTKIMUSTYÖHÖN?

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdään paljon tutkimustyötä ja työntekijöitä kannustetaan siihen. Tutkimusvapaata pyritään järjestämään aina, kun se on mahdollista.

6. YHTEISTYÖ ENSIHOIDON KANSSA? MITEN ENSIHOIDON REUNAKOULUTUSJAKSOA PÄÄSEE SUORITTAMAAN?

Yhteistyö ensihoidon kanssa on tiivistä, kenttäjohtotoimisto sijaitsee päivystyspoliklinikalla. Jokaiselle akuuttilääketieteeseen erikoistuvalle järjestetään tutustumisjakso ensihoitoon.

7. YHTEISTYÖ HOITAJIEN KANSSA? ONKO YHTEISIÄ KOULUTUKSIA TAI KOKOUKSIA? TYÖPAIKAN YHTEISIÄ TAPAHTUMIA? REKRYTOIDAANKO
MYÖS HOITAJIA?

Yhteistyö hoitajien kanssa on tiivistä ja sitä yritetään kehittää edelleen. Yhteisiä koulutuksia, erityisesti erilaisia simulaatiokoulutuksia, järjestetään säännöllisesti, lisäksi lääkärit kouluttavat hoitajia. Uusi lääkäreiden perehdytysohjelma toteutetaan moniammatillisesti. Kaikille yhteisiä työpaikan tapahtumia järjestetään 1-2 kertaa vuodessa. Meillä ei ole tällä hetkellä avoimia hoitajan vakansseja, mutta kokeneille hoitajille pystytään yleensä järjestämään sijaisuus etenkin, jos asia on tiedossa hyvissä ajoin. Isossa työyhteisössä on aina vaihtuvuutta.

Ota yhteyttä Tuomo Kyrönlahti, tuomo.kyronlahti@ksshp.fi